V blízkosti južného okraja obce Malé Leváre v okrese Malacky má vyrásť obytné hniezdo tvorené 79 parcelami, určenými na individuálnu výstavbu rodinných domov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Malé Leváre, reakreačná oblasť Rudava

Predmetné územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce, v blízkosti rekreačnej oblasti Rudava a v dochádzkovej vzdialenosti od obce Malé Leváre. “Očakáva sa, že časť rodinných domov bude slúžiť na rekreáciu a na sezónne bývanie počas letných mesiacov,” uvádzajú predkladatelia zámeru. Rozloha jednotlivých parciel bude približne 600 štvorcových metrov.

Odhadovaná cena výstavby je 2 000 000 eur, jej predpokladaná dĺžka je v rozmedzí do dvoch do piatich rokov od získania stavebného povolenia.


.

BM: Ustekana sobota