Obec Lozorno v okrese Malacky plánuje modernizovať a rozšíriť kapacity svojej základnej školy. Výzvu na predloženie ponúk potenciálnych zhotoviteľov zverejnili v piatok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Ilustračné foto: -otano-

Predpokladaná hodnota investície je 3.142.516,49 eura bez DPH, samospráva na financovanie použije eurofondy. “Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektov v areáli základnej školy z dôvodu momentálnej nedostatočnej kapacity, prepojenie medzi objektmi prvého a druhého stupňa školy, chodník s krytou kolonádou, rekonštrukcia cestnej prístupovej komunikácie a parkoviska, spevnené plochy a chodníky na pozemku, súvisiace terénne a sadové úpravy,” spresnila obec v oznámení.

Ponuky môžu záujemcovia predložiť do 22. apríla.


.
Toto je čítané

Novým generálnym riaditeľom BVS sa stal Ladislav Kizak

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa stal…

20 rokov