Spolu 244 občanov Ukrajiny so statusom dočasného útočiska sa do konca marca zamestnalo v spoločnostiach v Trnavskom kraji. V prevažnej miere majú záujem o pracovné pozície, pri ktorých nie je potrebná znalosť slovenského jazyka. TASR o tom informovala Marianna Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

ilustračné foto

“Najčastejšie sa zamestnávajú v pomocných profesiách ako napríklad pomocný pracovník v kuchyni či v sklade, alebo montážny pracovník vo výrobe,” uviedla.

Občania Ukrajiny so statusom dočasného útočiska sa neevidujú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. “Zamestnanci úradov u nich zisťujú formou dvojjazyčného dotazníka, či majú záujem pracovať a ak áno, v akej oblasti. Následne, ak je k dispozícii voľné pracovné miesto, kontaktujú zamestnávateľa. V prípade, ak má zamestnávateľ záujem o zamestnanie občana Ukrajiny so statusom dočasného útočiska, sprostredkujú mu kontakt,” uviedla Šebová. Všetky úrady zároveň takýmto občanom poskytujú informačno-poradenské služby pri hľadaní zamestnania a adaptácii v novom zamestnaní, ponuku voľných pracovných miest.

Pálfyovci Knihy.Zahori

V prípade záujmu o zamestnanie si občania Ukrajiny môžu pozrieť všetky dostupné pracovné miesta na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ponuky sú preložené aj do ukrajinského jazyka. K 1. aprílu 2022 eviduje rezort na portáli 86.273 voľných pracovných miest od 6950 zamestnávateľov. Na tomto pracovnom portáli sa dajú filtrovať aj pracovné ponuky, ktoré sú vhodné pre cudzincov.


.

BM: Ustekana sobota