Momentálne je do vyučovacieho procesu v rámci všetkých štyroch senických základných škôl zapojených celkom 27 ukrajinských detí a sedem v materských školách, pričom už od pondelka 11. apríla sa tento počet rozšíri o ďalších šesť detí.

Foto: ZŠ na Sadovej ulici, Senica

Najviac detí z Ukrajiny prijala Základná škola na Sadovej ulici, kde mala senická radnica pôvodne zámer sústrediť všetkých ukrajinských žiakov. Napokon sa však pristúpilo k modelu umiestňovania ukrajinských detí podľa adresy ubytovania, podobne ako je tomu pri prihlasovaní budúcich prvákov.

Predškolské zariadenie na škole ZŠ s MŠ Jána Mudrocha navštevujú štyri ukrajinské deti. „Pôvodne s nimi pani učiteľky komunikovali prostredníctvom mobilnej aplikácie, teraz, takmer po mesiaci už s deťmi fungujú bez problémov aj bez prekladača,“ skonštatovala riaditeľka školy Anna Parízková.

Macek Knihy.Zahori

Na Základnú školu na Sadovej ulici postupne nastúpilo devätnásť ukrajinských žiakov – od prváčika až po deviatakov. „Deti prichádzali postupne a každé si prinieslo svoj vlastný príbeh. Máme dievča – sirotu, ktoré prišlo len s babičkou, deti, ktorých otcovia bojujú v zákopoch, ale aj také, ktorých rodičia na Slovensku pracujú už dlhšie a oni teraz prišli za nimi,“ prezradila o svojich nových zverencoch riaditeľka ZŠ Sadová Svetlana Chábelová. „Sú to milé a veselé deti, ale predsa sú v niečom iné. Vážia si veci, ktoré my berieme ako samozrejmosť. Novú školskú tašku, bezpečie triedy, kamarátstva s jazykovou bariérou, jedlo v školskej jedálni, automat na sladkosti,“ zhodnotila riaditeľka. Zároveň si v tejto senickej základnej škole nastavili režim adaptácie žiakov do vyučovacieho procesu. Prvý deň sa s rodičmi venujú dokumentom a administratívnym krokom zaradenia dieťaťa do školy. Potom deťom i rodičom ukážu triedu, prejdú sa s nimi po škole, aby vedeli, kde je šatňa či jedáleň.

Druhý a tretí deň sú deti v škole štyri hodiny, naobedujú sa a odchádzajú domov. Ozajstný žiacky život im začína na štvrtý deň, keď už ostávajú na celom vyučovaní, prípadne aj v školskom klube detí.

Na príchod ukrajinských spolužiakov sme sa pripravovali aj na úrovni žiakov – triedni učitelia v spolupráci so školskou psychologičkou viedli s deťmi rozhovory o celej situácii, aby deti vedeli primerane reagovať. Naše deti sa tešili na nových spolužiakov, vyrobili im plánik školy, naučili sa pár slov v ukrajinčine, zháňali darčeky, pomáhali s inštalovaním EduPage,“ priblížila začleňovanie ukrajinských detí medzi spolužiakov riaditeľka ZŠ na Sadovej S. Chábelová. Pedagogičky tejto školy, kde je sústredená najpočetnejšia skupina žiakov z Ukrajiny, ešte cez jarné prázdniny absolvovali adaptačné webináre, ktoré organizoval Štátny pedagogický ústav a rôzne neziskové organizácie.

Učiteľky museli oprášiť vedomosti z ruského jazyka, prípadne si pomáhajú angličtinou. Podľa slov riaditeľky školy sú ukrajinské deti komunikatívne a majú snahu sa do vzdelávacieho procesu zapojiť, dokonca padli aj prvé výborné známky. Od apríla spustili na tejto škole kurz slovenského jazyka, aby boli ukrajinské deti cielene pripravované na slovenčinu, ktorá používa latinské písmo, v škole i bežnom živote.

Informuje mesto Senica na svojom webe.


.

BM: Festival Záhrad