Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v minulom roku s prebytkom takmer 16,2 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2021, ktorý v piatok schválili poslanci BSK. Finančné prostriedky sa presúvajú do rezervného fondu a budú použité na financovanie kapitálových alebo investičných výdavkov v ďalších rokoch.

Prebytok bol podľa vedúceho oddelenia rozpočtu Úradu BSK Mareka Vlčeja spôsobený viacerými faktormi. “Všetci vo verejnej správe čelíme problémom s verejným obstarávaním a veľmi ťažko sa splní to, čo si naplánujeme. Je to problém na celom Slovensku,” uviedol pre TASR Vlčej.

Zároveň do prebytku v istej miere vstúpili aj zvýšené daňové príjmy, ktoré boli nakoniec vo vyššej miere, ako kraj pôvodne predpokladal. “A tiež ďalšie menšie sumy, ktoré neboli počas roka v plnej miere vyčerpané, čo sa týka prierezovo všetkých oblastí,” doplnil Vlčej.

Bratislavský kraj hospodáril vlani so sumou 222 miliónov eur. Z tejto sumy išlo najviac do oblasti vzdelávania, vo finančnom vyjadrení je to viac ako 90 miliónov eur. Týka sa to prioritne stredných škôl v pôsobnosti kraja. Najväčšími projektmi v tejto oblasti je výstavba a rekonštrukcia centier odborného vzdelávania a praxe, ktoré majú vytvoriť lepšie podmienky nielen pre teoretickú výučbu, ale aj samotnú prax.

Ďalšou veľkou sumou bola podporená oblasť sociálnych služieb, kam išlo viac ako 35 miliónov eur. Týka sa to najmä domovov sociálnych služieb a takisto neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. K veľkým projektom patrí najmä deinštitucionalizácia sociálnych služieb, cieľom ktorej je prechod od veľkokapacitných zariadení k menším domovom rodinného typu.

“Veľkými oblasťami je aj oblasť dopravy, kde išlo viac ako 22 miliónov eur, týka sa to najmä prímestskej autobusovej dopravy. Tiež správy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, kam išlo viac ako 12 miliónov eur,” poznamenal Vlčej. V rozbehnutých prácach kraj pokračuje aj tento rok, vymenených by malo byť 100 kilometrov vozoviek, čo je jedna pätina všetkých ciest. Významným dopravným projektom je aj prvá etapa Malokarpatského obchvatu.

Všetky projekty, ktoré sa vlani nestihli zrealizovať alebo sa ich začiatok posunul, budú zrealizované v nasledujúcom období.


.
Toto je čítané

Medzi Kopčanmi a Adamovom prekročil povolenú rýchlosť o 62 km/h

Skalickí dopravní policajti včera (21. 5.) namerali vodiča, ktorý prekročil maximálnu povolenú…

BM Salon EV