Pojem “relé” je pre väčšinu ľudí trochu záhadou. Je to typ elektrickej súčiastky, ktorá vo svojej konštrukcii obsahuje spínač a cievku. Tento komponent zapína alebo prerušuje elektrický prúd v druhom obvode vytvorením elektrického prúdu v jednom obvode a uzavretím spínača. V teoretickej rovine sa používa na ovládanie malých záťaží. V roku 1835 americký fyzik Joseph Henry vynašiel reléové zariadenie. Čo to je a kde sa využíva?

Princíp fungovania

Elektrické súčiastky sa riadia pomerne základným pravidlom, ale majú významný vplyv na celkový výkon elektrického obvodu. Úkon uzatvárania záťažového obvodu pomocou relé je tiež pomerne jednoduchý. Inými slovami, keď cievkou začne pretekať prúd, vytvorí sa magnetické pole, ktoré priťahuje kotvu a zovrie záťažový obvod.

Ak hovoríme o uzavretom relé, funguje to opačne. Takéto relé je zvyčajne uzavreté a otvára sa pri zapnutí napájania. Elektromechanické relé je napríklad modulom automatizačného rozhrania. V tomto prípade ich možno rozdeliť do dvoch kategórií: monostabilné a bistabilné relé..

Po odpojení napájania sa kontakty monostabilného relé vrátia do pôvodnej polohy, zatiaľ čo kontakty bistabilného relé zostanú v spínacej polohe. Teplota okolia má vplyv na fungovanie relé. V dôsledku jeho rastúceho napätia sa zvyšuje napätie odozvy a znižuje sa maximálne prístupné napätie cievky. Z týchto drobných nedostatkov môžeme usudzovať, že aplikácia je veľmi citlivá na okolité okolnosti.

Využitie relé

Relé sa používa na prepínanie rozvetvených obvodov, aby sme mohli využívať len tú časť siete, ktorú potrebujeme. Keďže funguje ako ochranná bariéra proti preťaženiu elektrického obvodu a dokáže tiež regulovať tok elektrického prúdu, je v tomto ohľade mimoriadne prospešným komponentom. Výhody a nevýhody používania však závisia od viacerých faktorov.

Malé relé sú užitočnejšie v menších elektrických systémoch, zatiaľ čo väčšie prúdy si vyžadujú automobilové alebo priemyselné relé. Ide o ďalšiu z mnohých dôležitých a prospešných elektrických súčiastok, ktoré môžu zlepšiť náš život a ušetriť energiu. Hľadáte ďalšie elektrické komponenty? Navštívte stránku tme.eu, kde na jednom mieste nájdete rozsiahly sortiment viac ako 500 000 vysokokvalitných položiek.


.

Lapková patrola