Po troch rokoch sa znovu vracajú Prvomájové Malacky. Naposledy sa konali v roku 2019. V rokoch 2020 a 2021 ich znemožnila pandémia.

V nedeľu 1. mája v Zámockom parku bude už od  rána pripravený bohatý kultúrny program, množstvo atrakcií a gastronomické pochúťky. Park bude rozdelený na niekoľko zón – detskú, športovo-oddychovú, farmársko-remeselnícku a historickú.

Hlavné pódium
10:00 DH Malačané
10:55 Saltatrix Malacky
11:15 Meluzína
12:00 FS Macejko
12:30 Otvorenie festivalu
12:45 Agi Hlavenková
14:15 Los Brados
15:45 Libido
17:15 The Youniverse
18:45 Swingsociety orchestra
19:15 Vec
20:30 Adam Ďurica

Detská zóna
10:15 Šaško GUMO
11:45 Chudadlo
12:45 Mia pre deti
14:15 Šaško GUMO
16:15 Chudadlo
10:00 – 18:00 Maľovanie na tvár

Športovo-oddychová zóna
10:30 – 18:00 YTA šport
10:00 – 18:00 Aktivity a hry
10:00 – 16:00 Tvorivé dielne
12:00 – 18:00 Bikelab
13:00 – 14:30 Otužovanie

Historická zóna
10:30 Šerm Vikingovia
12:00 Sokoliari sv. Bavona
13:30 Šerm Stredovek
15:00 Sokoliari sv. Bavona
16:30 Šerm Landsknechti
10:00 – 18:00 Dobový tábor

Farmársko-remeselná zóna
10:00 – 18:00 Remeselníci
10:00 – 18:00 Zvieracia farma

Koncerty, tanečné vystúpenia, divadlo, kaukliari, interaktívne hry, prednášky, šerm, atrakcie.


.

BM: Festival Záhrad