Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici schválili na svojom zasadnutí vo štvrtok (21. 4.) jednomyseľne záverečný účet mesta za rok 2021.

foto archív Senica.sk

Mesto v roku 2021 hospodárilo s príjmami na úrovni 24,2 milióna eur. “Výdavky boli vo výške 22,7 milióna eur. Prebytok v hospodárení mesta predstavoval sumu 1,5 milióna eur. Z tohto prebytku treba odrátať nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 1,2 milióna eur, ktoré sú zapojené už do rozpočtu aktuálneho roka 2022. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta bol vo výške 253 265 eur a o tieto finančné prostriedky sa zvýšil rezervný fond,” uviedol vedúci finančného oddelenia Róbert Mozolič.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Rozpočet zaznamenal nižšie kapitálové príjmy, ako bolo plánované. “Spôsobil to predovšetkým výpadok príjmov z rozpočtu Európskej únie, keďže sme sa nedostali k realizácii investícií, ktoré sme mali schválené. Bolo to spôsobené predovšetkým z dôvodu, že investície zatiaľ stoja na vykonávaných kontrolách procesov verejného obstarávania na rôznych stupňoch,” doplnil pre TASR Mozolič.

Väčšie množstvo investícií sa tak z roku 2021 presunulo do roku 2022. “Je to aj z dôvodu toho, že niektoré procesy verejného obstarávania sme museli opakovať dva či trikrát a realizácia projektov sa začala reálne až na konci roku 2021,” informoval vedúci finančného oddelenia.

Investície v roku 2021, ktoré sa premietli do majetku mesta, boli vo výške 1,8 milióna eur. “Najväčšou bol projekt cyklotrás hradený z fondov Európskej únie a výška čerpania bola zatiaľ na úrovni 800 000 eur. Ďalšími významnými výdavkami boli rekonštrukcie miestnych komunikácií, do ktorých sa investovalo približne 300 000 eur. Začalo sa aj zateplenie Základnej školy V. P. Tótha a realizovalo sa aj spevnenie plôch v dome smútku,” spresnil Mozolič.


.
Toto je čítané

BSK: Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do krabice s výstelkou

Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do kartónovej krabice s…

20 rokov