Príjemné boli stretnutia s mladými recitátormi, divadelníkmi a pedagógmi, ktorých spája záujem o krásu napísaného a vypovedaného slova, ktorí vedia objaviť to pekné a hodnotné ukryté v knihách a ponúknuť to svojim poslucháčom prostredníctvom umeleckého prednesu.

Tieto stretnutia sa uskutočnili 1. apríla 2022 v ZUŠ v Senici a 5. apríla 2022 vo Františkánskom kláštore a v Orlovni v Skalici na okresných súťažiach v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie – Hurbanovom pamätníku.

Do okresnej súťaže Hurbanovho pamätníka v Senici sa zapojilo 18 detí, víťazov obvodných súťaží konaných v Kútoch a v Senici, 1 študentka a 2 divadelné kolektívy. Odborná porota v zložení Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška Sadíleková a Mgr. art. Renata Jurčová z nich vybrala deväť najlepších, ktorí budú súťažiť v krajskej súťaži Hollého pamätník v Trnave. V poézii to budú Noemi Štefková zo ZŠ v Borskom Mikuláši, Natália Zonová zo ZŠ s MŠ v Cerovej, Alexia Báňayová a sestry Ema a Klára Jurášové, všetky zo ZUŠ v Senici. V kategórii prózy budú za okres Senica o postup do celoštátnej prehliadky najlepších detských recitátorov Slovenska Hviezdoslavov Kubín súťažiť Amélia Báňayová (ZUŠ Senica), Patrik Krajči (ZŠ Senica, Komenského ul.), Nikola Kozaková (ZŠ s MŠ Štefanov) a stredoškoláčka Daniela Rybnikárová (ZUŠ Senica). Ako účastníčka minuloročného Hviezdoslavovho Kubína sa k nim pripojí priamo postupujúca študentka Pavlína Praskačová zo ZUŠ v Senici. V rámci okresnej súťaže v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie sa predstavili súbory Zádrapkárik pôsobiaci pri ZUŠ v Senici, ktorý v réžii Mgr. Jany Báňayovej a kolektívu uviedol inscenáciu Čarovný dáždnik a starší súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici s inscenáciou Kláry Vlasákovej a Oľgy Stehlíkovej s názvom Guľa (réžia Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.). Obe divadelné predstavenia boli veľmi dobre naštudované, odbornou porotou vysoko hodnotené a tak sa oba súbory tešili z udelenia 1. miest a postupu do krajskej súťaže.

Nathaniel Knizkaren 2023

54. ročník okresnej súťaže Hurbanov pamätník v Skalici milo prekvapil úrovňou súťaže i početným zastúpením recitátorov v kategórii študentov. Umenie interpretácie slova v súťaži konfrontovalo 25 recitátorov v štyroch vekových kategóriách recitujúcich poéziu i prózu a jeden detský recitačný kolektív. Spomedzi detí odborná porota v zložení Mgr. Eliška Sadíleková, PhDr. Zuzana Ocharovichová a Mgr. art. Renata Jurčová vybrala do súťaže Trnavského kraja Hollého pamätník Sofiu Ivičičovú a Ninu Haukovú zo Súkromnej ZŠ v Skalici, Olivera McMahona zo ZŠ v Radošovciach, Emu Holienčinovú zo ZŠ v Skalici, Strážnická ul., Adelu Vrbňákovú a Natáliu Bolebruchovú zo ZŠ s MŠ v Gbeloch a Martina Kočárika z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici. V kategórii stredoškolákov si postup do krajskej súťaže „vyrecitovali“ Karolína Bahýlová z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici a Klaudia Trnková a Adam Pelikán, obaja zo Spojenej školy v Holíči. Za uvedenie predstavenia Peccata mundi (Hriechy sveta) v réžii Mgr. Jany Zelenkovej a kolektívu získal detský recitačný kolektív Studnička zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici krásne 2. miesto a bol odbornou porotou odporučený postúpiť do krajskej súťaže.

Súčasťou oboch okresných súťaží boli hodnotné rozborové semináre, ktoré priniesli veľa námetov na rozmýšľanie o literatúre, umeleckom slove a jeho interpretácii.

Obvodné a okresné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie v okresoch Senica a Skalica pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci a s podporou Mesta Skalica, Mesta Holíč, Obecného úradu v Kútoch, Základnej umeleckej školy v Senici, Centra voľného času v Holíči a s finančnou podporou Coop Jednoty, SD Senica, za čo im úprimne ďakujeme. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré Hurbanov pamätník v Senici a v Skalici tiež finančne podporilo.

Ďakujeme všetkým recitátorom, členom divadelných súborov, pedagógom a režisérom, že popri školských povinnostiach v tomto náročnom období pripravili vynikajúce prednesy a inscenácie, zapojili sa do súťaží a priniesli nám tak množstvo zážitkov, pocitov a impulzov do ďalšej tvorivej práce.

Postupujúcim recitátorom a divadelným kolektívom prajeme v krajskej súťaži Hollého pamätník v Trnave v dňoch 27. – 29. apríla 2022 veľa šťastia, radosti z tvorivosti a úspechov.

Jaroslava Slezáková, Záhorské osvetové stredisko Senica


.

Labková patrola