Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR eviduje situáciu v súvislosti s budovou základnej školy v Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky. S riaditeľkou miestnej školy je ministerstvo v pravidelnom kontakte. Ako uviedol pre TASR odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva, v súčasnosti ministerstvo nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré by mohlo priamo na tento účel vyčleniť.

Na situáciu priamo v Plaveckom Štvrtku sa bola osobne ešte v októbri 2021 pozrieť aj štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová. Pri tejto príležitosti jej predstavili aj zámer na výstavbu novej budovy školy. “V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v tomto roku plánujeme zverejnenie výziev, ktoré sú zamerané na odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách a na dobudovanie dodatočných kapacít pre školy, v ktorých dvojzmenná prevádzka hrozí. Celková alokácia na tieto účely je vo výške 100 miliónov eur,” uviedli z ministerstva školstva. Dvojzmenná prevádzka sa podľa slov riaditeľky základnej školy v Plaveckom Štvrtku Mariany Korbelovej týka najmä žiakov vo vyšších ročníkoch.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

MŠVVaŠ SR v súčasnosti pripravuje viacero výziev financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR zameraných na budovanie infraštruktúry regionálneho školstva. Niektoré z nich sa týkajú aj budovania kapacít základných škôl. “Predmetné výzvy, vrátane podmienok, ktorých splnenie bude nevyhnutné na čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, budú v zmysle schváleného harmonogramu zverejnené na webovej stránke ministerstva,” dodali z rezortu školstva.

Žiaci základnej školy v Plaveckom Štvrtku sa od septembra 2021 učia v náhradných dočasných priestoroch, v takzvanom bunkovisku. Ako pre TASR potvrdil starosta Radoslav Benkovič, v najbližších rokoch plánujú v obci postaviť novú budovu základnej školy, keďže stará, vyše 50-ročná, staticky narušená budova školy sa pre rizikový stav nedá využívať ani opraviť. Problémom sú však chýbajúce financie.


.
Toto je čítané

BSK: Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania…

BM: Ustekana sobota