FCC Slovensko, s.r.o. je zodpovedným partnerom komunity, strategicky a transparentne chce reagovať na dôležité a rozvojové potreby obce Zohor. Preto do roku 2022 vstúpila vytvorením Fondu rozvoja pre obec.

Trojčlenná hodnotiaca komisia vybrala 5 projektov v obci Zohor z pilotného grantového programu „FCC bližšie ku komunite“, do ktorého sa prihlásilo 12 projektov.

Cieľom uzavretej grantovej výzvy pre obec Zohor je podporiť projekty, ktoré sa hlásia k myšlienke rozvoja a zveľaďovania obce a života jej obyvateľov.

Záhorácke rádio 2024 01

Podporené projekty:

  • Občianske združenie Zohor včera a dnes pri Obnove sochy sv. Jozefa zníženou sumou 3 400 Eur.
  • Občianske združenie ŠÁCHOR s projektom Festivalu ochotníckych divadiel TRAKTéR 2022 v žiadanej sume 3 100 Eur.
  • Občianske združenie Neposedko – miesto pre rodinu pri Revitalizácii detského ihriska na Obchodnej ulici v zníženej sume 2 000 Eur.
  • Občianske združenie Futbalový klub Zohor pri projekte Závlahy tréningového futbalového ihriska v zníženej sume 3 463 Eur.
  • Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Základná škola A. Brunovského pri Revitalizácii areálu ZŠ v sume 3 037 Eur.

Projekty budú realizovanané počas roka 2022. Informuje obec Zohor na svojom webe.


.

Lapková patrola