Koncom apríla sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba spolu so skupinou krajských poslancov zúčastnil oficiálnej návštevy Provincie Liege v Belgicku. Cieľom pracovnej cesty bolo nadviazanie bilaterálnej spolupráce. Delegáciu BSK oficiálne prijal predseda provinčnej vlády Luc Gillard a ďalší predstavitelia provincie. Pracovná cesta bola obsahovo zameraná na výmenu skúseností v oblasti stredných škôl, cezhraničnej spolupráce, podpory cestovného ruchu a lokálnych produktov.

foto BSK

„Bratislavský kraj a Provincia Liege  majú veľa spoločného. Okrem toho, že ide o regióny so silnými cezhraničnými väzbami so susednými regiónmi, čelia tiež viacerým spoločným výzvam. Cieľom návštevy bolo identifikovať konkrétne oblasti, v ktorých budú regióny ďalej spolupracovať. Zástupcov Provincie Liege sme zároveň pozvali na recipročnú návštevu Bratislavského kraja“, priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Macek Knihy.Zahori

Delegácia BSK navštívila aj strednú školu zameranú na odbornú prípravu v oblastiach ako športová výchova, ošetrovateľstvo a služby a tiež modelovú vinicu patriacu provincii, v ktorej prebieha praktická výučba vinárov. Na oficiálnych rokovania v Provinčnom paláci zástupcovia Provincie Liege priblížili vlajkové projekty v oblasti podpory lokálnych producentov a cestovného ruchu. Diskutovalo sa aj o svetoznámom cyklistickom podujatí Liege – Bastogne – Liege, ktoré provincia každoročne organizuje.

Zástupcovia BSK absolvovali aj ďalšie pracovné stretnutie so zástupcami inštitúcií EÚ v Bruseli.  Na stretnutí s generálnym tajomníkom Európskeho výboru regiónov (EVR) Petrom Bližkovským diskutovali o úlohe EVR pri presadzovaní záujmov regiónov v rámci legislatívnych procesov EÚ. S poslancami Európskeho parlamentu Eugenom Jurzycom a Luciou Ďuriš Nicholsonovou zase diskutovali o aktuálnom stave príprav nového programového obdobia. Predseda BSK bol zároveň počas plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov opätovne zvolený do funkcie podpredsedu politickej skupiny ECR.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota