V nedeľu (1.5.) sa vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konala spomienková slávnosť venovaná advokátovi, diplomatovi, politikovi, spisovateľovi, vedúcemu skupiny protifašistického odboja v Senici, fotografovi, prvému náčelníkovi Fotoklubu Retina – senickému rodákovi JUDr. Ivanovi Horváthovi.

Spomienka sa začala príhovorom zástupcu primátora mesta Senica Filipa Lackoviča, ktorý osobitne vyzdvihol osobnosť Ivana Horvátha ako diplomata. Ďalej prítomným predstavila životný príbeh Ivana Horvátha, viažuci sa k nášmu regiónu, riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici Ľubica Krištofová. Azda najzaujímavejšou časťou slávnosti bolo vystúpenie pani Jany Schillerovej-Horváthovej, dcéry Ivana Horvátha, ktorá veľmi autenticky a dojímavo porozprávala zúčastneným viaceré príbehy a zážitky s otcom, v ktorých priblížila Ivana Horvátha najmä ako človeka. V závere podujatia predstavil Ivana Horvátha Lukáš Perný zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej, ktorý podrobne analyzoval vývoj jeho literárnej tvorby. Vystúpenia rečníkov sprevádzali piesne a melódie zo začiatku dvadsiateho storočia v podaní hudobného zoskupenia „Paper Moon Trio“. Súčasťou spomienky bola aj vernisáž výstavy, ktorá pútavou formou približuje osobnosť Ivana Horvátha, počnúc jeho slávnym rodom, rodinnými príslušníkmi (Jozef Horváth, Mária Oľga Horváthová, Mária Jarembáková Horváthová, Cyril Horváth, Ivan Horváth ml., Jana Schillerová-Horváthová), cez študentský a pracovný život (notár, advokát, politik, diplomat, účastník protifašistického odboja), až po jeho tvorivý umelecký život (spisovateľ a fotograf).

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Program osláv pokračoval presunutím sa slávnostného zhromaždenia na Námestie oslobodenia v Senici, kde po srdečnom príhovore k obyvateľom mesta Senica pani Jana Schillerová-Horváthová spoločne s vnukom Ivana Horvátha, taktiež Ivanom Horváthom, a primátorom mesta Senica Martinom Džačovským slávnostne odhalili pamätné koliesko na Stene slávy zobrazujúce meno Ivana Horvátha.

Na realizácii slávnosti sa podieľali Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mesto Senica.

Výstava s názvom „Život a dielo Dr. Ivana Horvátha“ je otvorená od 1. mája do 31. mája 2022 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici.

Miroslav Koprla, Záhorské osvetové stredisko


.
Toto je čítané

Susedský festival Láskavá Stupava prinesie súdržnosť i prepájanie komunít

Susedský festival Láskavá Stupava prepojí v sobotu (25. 5.) obyvateľov, mimovládne organizácie,…

20 rokov