O aktuálnych témach, ktoré v súčasnosti spájajú krajskú a miestnu samosprávu, rokovali v Trnave zástupcovia Združenia samosprávnych krajov SK8 a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). K bodom stretnutia patrili legislatívne návrhy vlády SR a udalosti ovplyvňujúce rozpočty samospráv, nový komunálny manažment, spolupráca v oblasti regionálneho rozvoja cestovného ruchu, zdravotníctvo a čerpanie eurofondov. Informoval o tom hostiteľ stretnutia, predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Trnavský župan Jozef Viskupič

„Spoločný postup bol definovaný vo viacerých témach, keďže obe strany zdieľame presvedčenie, že má význam riešiť ich spolu. To preto, že oscilačným bodom má byť občan a jemu doručovaná verejná služba,“ uviedol Viskupič. Podpredseda SK8, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, informoval, že v oblasti zdravotníctva sa reforma nevyvíja tak, ako bola samosprávam vládou sľúbená. „Ešte počas prípravy sme prízvukovali, že ak sa neudeje súčasne aj reforma ambulantnej sféry, bude problematicky narastať počet lôžok v nemocniciach. Chceme byť účastníkmi diskusií o reforme zdravotníctva. Zaujímajú nás skutočnosti ohľadom Plánu obnovy, čakáme na vyhlásenie výziev, chceme vedieť, ako a kedy budú realizované výstavby nemocníc,“ uviedol Lunter. Doplnil, že je potešujúce, že ZMOS si osvojil tento postoj, SK8 podľa Luntera už trikrát vydalo k reforme zdravotníctva uznesenie, no na rezortnom ministerstve nenašli odozvu.

Nathaniel Knizkaren 2023

Podpredseda SK8 a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský sa venoval otázke daňovo-odvodovej reformy.  Miest, obcí a vyšší územných celkov sa dotkne, ako konštatoval, výraznou mierou. „Celkovo príde k výpadku 15 až 20 percent príjmov, čo môže mať fatálny následok na fungovanie a pôsobenie miestnej i regionálnej samosprávy. Bude obrovský problém s financovaním originálnych kompetencií, samosprávy nebudú vedieť pokryť základné potreby svojich občanov,“ uviedol. Problém vidí aj s financovaním eurofondových projektov, kde mestá, obci či kraje budú konfrontované s neschopnosťou ich spolufinancovania a bude ohrozené čerpanie prostriedkov. Upozornil, že kraje nemajú možnosť nahradiť výpadok podielových daní inými príjmami. Preto volajú po spoločnom rokovaní SK8, ZMOS a predsedu vlády, aby si definovali najväčšie problémy, ktoré je potrebné „zahasiť“.

Podľa predsedu ZMOS Branislava Trégera k najpálčivejším problémom súčasnosti na miestnych samosprávach patrí obstarávanie a zdražovanie energií a komoditné trhy. V rámci verejného obstarávania  dochádza k cenovým skokom komodít a energií a v regiónoch, ako konštatoval, odstupujú dodávatelia a samosprávy nedokážu zazmluvniť nových. Dôležitým bodom stretnutia bola podľa neho aj modernizácia verejnej správy, ZMOS uviedol svoju predstavu a s SK8 našli zhodu a podporu. „Ide o to, aby služba bola kvalitnejšia, dostupnejšia a hlavne lacnejšia,“ povedal Tréger.


.

Labková patrola