V minulosti sa v obci Závod konávali „chýrné katerinské muziky“. Završovalo sa nimi obdobie medzi závodskými hodmi a adventom, v priebehu ktorého sa konali závodské svadby. Na nich sa prostredníctvom „ muádenského“ zúčastňovala celá dedina. Bola to teda doba veselá a práve katarínská zábava tradične predstavovala jej ukončenie.

V duchu tejto tradície usporiadala Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Závode katarínskú zábavu pre svojich členov, ako i pre hosťov zo širokého okolia, ktorí zaplnili kultúrny dom v Závode. Na podujatí sa zúčastnili dôchodcovia z Malaciek, Studienky, Vysokej pri Morave, Jablonového, Lozorna, zo Zohoru i zo Sekúľ. Všetkých prítomných hostí privítala predsedníčka Klubu dôchodcov v Závode Eva Eglová a prihovoril sa k nim aj starosta obce Jozef Gajda.
Zábavu otvorili svojím vystúpením deti z materskej školy, ktoré vyobliekané v závodskom kroji predviedli, aké sú vrtké a čo všetko sa dokážu naučiť, ak sú k tomu odmalička správne vedené. Svojím vystúpením rozcitliveli duše všetkých prítomných, starých i prastarých materí a otcov, ktorí ich odmenili veľkým potleskom. Vďaka za prípravu tohto detského programu patrí pani Minxovej a pani Hrnčiarovej, učiteľkám v materskej škole. Program pokračoval básňou „Prihováram sa vám“, ktorú predniesla Viera Králová a napokon sa uskutočnilo defilé „krojovanych Závodzanú“, ako i tých krojovaných párov, ktoré predviedli kroje z viacerých záhoráckych dedín.

„Na závockéj katerinskéj nebyu nigdo huadný, ani smjadný a ani smutný. Závocké dúchodkyňe napékli osúšky, orechovníčky, pagáčky aj pocheraje a navarili aj dobrý guláš. Na zapicí sa podávauo dobré vínko. Kapela „Závocký chuapci“ ze spjevákem Pavuem Studeničem-Palikú rozespívaua a rostancovaua ceuú sálu. Tancovali šeci, bez ohledu na vjek a pri tanci a spjevje zapomjeli aj na bolesci svojich kúbú, co byua najvječí odmjena pro organizátorú tehoto stretnúcá. F prestávce medzi tancem byua vylosovaná bohatá tombola a výherci mjeli o radost a poťešení víc.“
Prajem vám pevné zdravie, dôchodcovia zo Záhoria a držte sa, lebo na budúci rok sa chceme s vami opäť stretnúť – my, závockí dúchodci na závockéj katerinskéj“.

Foto: Mgr. Jaroslav Mäsiar

Pridaj komentár

.
Toto je čítané

Práce na rozšírení kanalizácie vo Veľkých Levároch sú vo finále

Rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkých Levároch v okrese Malacky finišuje. “Aktuálne sa…

20 rokov