V horizonte niekoľkých dní mesto Senica pristúpi k asanácii troch kusov drevín smreka obyčajného pred budovami Jednoty a pošty na Námestí oslobodenia.

K danému kroku sme boli nútení pristúpiť kvôli zlému zdravotnému stavu stromov. Tieto smreky sú v značnej miere napadnuté obaľovačom smrekovým. Húsenice tohto motýľa poškodzujú asimilačné orgány smreka, čo vedie ku znižovaniu prírastkov a celkovej strate vitality napadnutého stromu. Obaľovač smrekový napáda stromy od vnútornej časti koruny smerom ku okraju a preto sa zvonku môže strom zdať relatívne zdravý. Tieto tri smreky sú však napadnuté obaľovačom do takej miery, že už nie je možná ich záchrana a zároveň predstavujú ložisko nákazy pre ostatné smreky v lokalite,“ vysvetľuje odborníčka na mestskú zeleň Mária Gavorová z Oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Senica.

Senickú radnicu vzniknutá situácia prirodzene neteší, ale pre záchranu zelene a bezpečnosť obyvateľov samospráva musí prijímať aj takéto rozhodnutia.

Záhorácke rádio 2024 01

Zároveň je potrebné poznamenať, že ide o mimoriadnu situáciu, k výrubu sa pristúpi počas vegetačného obdobia – samozrejme s potrebnými povoleniami pre tento neštandardný termín a dokonca aj s ornitologickým posudkom.

Takisto k vykonaniu samotného výrubu pristupujeme nanajvýš zodpovedne a vzhľadom na exponovanú lokalitu ho vykonajú arboristi. Úplnou samozrejmosťou je, že tento výrub je podmienený náhradnou výsadbou v danej lokalite.

Informuje mesto na svojom webe


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024