Slovenský zväz záhradkárov Sekule upozorňuje pestovateľov jadrovín na predjarné ošetrenie jabloní a hrušiek, nakoľko predchádzajúce súvislé oteplenie pri teplotách 15-20 °C zaktivizovalo väčšinu prezimujúcich škodcov.

Predjarné ošetrenie sa vykonáva od fenofázy pokročilého myšieho uška do fenofázy ružového púčika, povoleným prípravkom Vektafid A v dávke 100ml na 10 litrov vody. Pri pokročilejšom štádiu pučania a vyšších teplotách možno použiť aj Calypso 480 SC, Karate zeon 5CS, Mospilan 20SP a v malospotrebiteľskom balení „Vošky stop“. Predjarný postrek sa vykonáva pri väčšej spotrebe postrekovej tekutiny, dokonale treba zvlhčiť kmeň a konáre stromu.
Pozor: Predjarný postrek sa neopakuje!

Preventívny postrek jadrovín
Aj v našich pestovateľských podmienkach sa môže vyskytovať karanténna choroba akou je spála jadrovín. V tomto období sa môže vykonať preventívny postrek jadrovín do začiatku kvitnutia nasledovne:

  • jablone prípravkom Fungeran a Kuprikol 50 v 0,05-0,1% koncentrácii
  • hrušky prípravkom Kuprikol 50 v 0,1-0,2% koncentrácii

Ochrana broskýň proti kučeravosti
Broskyne proti kučeravosti broskýň už nedoporučujeme striekať mednatými prípravkami, do začiatku kvitnutia používame prípravky ako je:

  • Dithane M45
  • Novozir MN 80
  • Sillit 65

Vyhneme sa tak riziku popálenia púčikov a lístočkov. Postrek kôstkovín
Ak nastane daždivé počasie počas kvitnutia marhúľ, čerešní a višní vytvoria sa vhodné podmienky pre rozvoj moniliózy kvetov a výhonkov kôstkovín, čoho sme boli svedkami v minulom roku. V takomto prípade doporučujeme tesne po odkvitnutí marhúľ, čerešní a višní zásah povolenými pripravkami ako je:

  • Horizon 250 EW
  • Sporgon 50WP
  • a len na marhule aj Baycor 250 WP

Pri ošetrení uvedenými prípravkami dodržujeme vyššiu spotrebu postrekovej tekutiny.Aktuálna ochrana rastlín
April 4, 2011

Ochrana viniča proti roztočom, roztočcom a kučeravosti
Pri postupnom očakávanom oteplení upozorňujeme aj pestovateľov viniča na ochranu proti roztočom, roztočcom a kučeravosti. Za vhodnejšiu považujeme biologickú ochranu dravým roztočom. Jarný postrek viniča vykonávame len za slnečných dní s teplotou nad 12-15°C.

Prípadné otázky smerujte prosím na Ing.A. Kunšteka, predsedu ZO SZZ Sekule na čísle 0905 524 509.

Ing. Alojz Kunštek, predseda ZO SZZ Sekule


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota