Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vypracoval štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy na svojom území a v spolupráci s občianskymi združeniami aktualizoval stratégiu rozvoja cyklotrás a cyklodopravy na roky 2018 až 2023. Oba dokumenty budú predmetom 30. riadneho zasadnutia krajského zastupiteľstva v stredu (11.5.). Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

ilustračné foto

„TTSK sa v poslednom období pustil do výstavby cyklotrás, doplnkovej infraštruktúry i obnovy cykloturistického značenia. Paralelne sme pripravili aj koncepčné dokumenty. Do aktualizácie stratégie, ktorú spracoval Slovenský cykloklub, sme intenzívne zapojili obce aj mestá, ktoré tiež môžu žiadať o nové eurofondy a prostriedky z plánu obnovy. Dôležitá totiž bude koordinácia jednotlivých zámerov tak, aby sa vzájomne užitočne dopĺňali. Obyvateľom chceme ponúknuť reálnu, bezpečnú a komfortnú alternatívu k cestovaniu autom,“ uviedol Viskupič.

Tulaj december 2023

Komplementárnym dokumentom ku stratégii je Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji, ktorá vznikla v spolupráci s Cyklokoalíciou. Tento materiál kladie dôraz na princípy hodnoty za peniaze, teda navrhuje finančne efektívne riešenia so spoločenskou návratnosťou investícií do rozvoja cyklistickej dopravy. „Na základe analýzy dát o mobilite obyvateľov v štúdii navrhujeme koncentrovať podporu cyklistickej dopravy do intravilánov obcí a okolia miest v kraji. Práve takéto riešenia majú najvyššiu hodnotu za peniaze. Inak povedané, pozitívne ovplyvnia široké spektrum obyvateľov za efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov. Cielenými investíciami tam, kde o to ľudia majú záujem, chceme prispieť k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy v kraji,“ doplnila cyklokoordinátorka TTSK Silvia Szokolová. Ako príklad uviedla potenciál trás v okolí Jaslovských Bohuníc.

TTSK tento rok z vlastného rozpočtu postaví 1,9-kilometra dlhý úsek cyklotrasy medzi obcou a atómovou elektrárňou. V ďalšej fáze sa počíta s prepojením Jaslovských Bohuníc, Malženíc a Trnavy.


.

INAT Rezanie laserom