Novú čistiareň splaškových odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb (CSS) Rohov vysúťažil zriaďovateľ zariadenia Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

foto promethea-rohov.eu

Do súťaže sa zapojili tri spoločnosti a najvýhodnejšiu ponuku podala spoločnosť Palkovič SK z obce Hlboké. Za predmet obstarávania ponúkla celkovú sumu 407 833,38 eura s DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 459 078,30 eura s DPH.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Termín ukončenia čistiarne splaškových odpadových vôd sa predpokladá do siedmich mesiacov od začatia prác. Tie by sa podľa zverejnenej zmluvy mali začať päť dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vykonávať skúšobnú prevádzku po dobu šiestich mesiacov od ukončenia stavby, ako aj následný technický dozor.

V rámci svojich organizácií TTSK v rokoch 2018 a 2019 zrenovovala aj kanalizáciu v areáli Domova dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč za viac ako 181 000 eur.


.

INAT Rezanie laserom