Mestské zastupiteľstvo v Malackách súhlasilo, aby mesto predložilo žiadosť o dotácie z eurofondov na rozšírenie kapacity materskej školy na Štúrovej ulici.

Autor vizualizácie: Ing. arch. Pavol Citovický, Cityprojekt s. r. o.

Projekt zahŕňa vznik dvoch nových tried a prislúchajúceho zázemia pre 50 detí, rekonštrukciu interiéru jestvujúceho pavilónu, materiálové vybavenie, vrátane nového zariadenia kuchyne a práčovne a zázemia pre nepedagogický personál.

Plocha draka Knihy.Zahori

„Mesto má síce stabilizovanú kapacitu materských škôl, avšak cieľom projektu je umožniť prijímanie detí aj v nižšom veku, prípadne sa do budúcosti začať zaoberať znižovaním počtu detí v triedach,“ skonštatoval primátor Juraj Říha a dodal: „Spolupráca s mestským zastupiteľstvom je vecná a korektná, čoho výsledkom sú úžasné výsledky v rozvoji nášho mesta. Makáme ďalej a spoločne ukončíme prípravu aj nájomných bytov a novej základnej školy.“.

Žiadosť o dotáciu je vo výške 1,6 milióna €. K tomu sa predpokladá spolufinancovanie mesta vo výške takmer 82-tisíc €.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota