Odborná vzdelávacia aktivita pod názvom Dialógy v onkourológii so zameraním na karcinóm prostaty sa po prvýkrát uskutočnila v Skalici. Odborným garantom podujatia bol primár Urologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica a vedúci lekár spoločnosti AGEL pre odbor urológia MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD.

Každý rok sa robí niekoľko sedení z cyklu Dialógy v onkourológii po celom Slovensku, vždy na inom mieste, aby sa docielil dosah na urológov po celom Slovensku v každom regióne. Prednášajúcimi na tohtoročnom sedení v Skalici boli okrem skalických urológov aj lekárske kapacity z Onkologického ústavu v Bratislave a z Urologickej kliniky FN v Trnave. Po skončení pandémie ide o prvé rozhovory v onkourológii, ktoré sa uskutočnili prezenčnou formou.

Prednášky skalických urológov doktora Potopa a primára Uherčíka sú zamerané na liečbu skorých štádií karcinómu, kým prednášky onkológov z Bratislavy na liečbu štádií, v ktorých už základná liečba zlyhala. „Stretnutie odborníkov tohto druhu vedie k podpore vzájomnej spolupráce pri liečbe karcinómu prostaty medzi Skalicou, Trnavou a Bratislavou a pacientovi môže byť takto odporúčaný ten najvhodnejší spôsob liečby,“ vyjadril sa prínosu vzájomných stretnutí primár MUDr. Uherčík.

Úplnou novinkou v programe prezentovaných tém bol zákrok, ktorý sa robí necelý rok na Urologickej klinike FN v Trnave. Ide o fúznu biopsiu prostaty, čo je cielené odobratie vzorky malígneho tkaniva prostaty. „Keď sa pacientovi na magnetickej rezonancii zistí aj veľmi malé ložisko, pod kontrolou sonografu sa uskutoční úzko selektívna biopsia prostaty,“ poukázal na novú inovatívnu metódu MUDr. Uherčík s tým, že v Skalici sa robí toho času randomizovaná biopsia, ale zavedenie najmodrenejšieho neinvazívneho postupu fúznej biopsie prostaty je v Skalici otázkou financovania, keďže ide o veľmi nákladné vybavenie. Potrebnú snímaciu techniku (MRI) nemocnica má. Nie je to potrebná prístrojová technika, ale hodnota snímacieho softvéru vo výške okolo 60 tisíc eur, ktorá  je najvyšším nákladom pre nemocnicu.

Nové prípravky, ktoré sa uvádzajú na trh na liečbu najmä pokročilého štádia karcinómu prostaty, boli ďalšou odbornou témou, ktorá bola prezentovaná na podujatí v Skalici.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková


.

Je ok, ak nie si ok BSK