Časť rieky Rudava na Záhorí obnovujú. Z jej dna odstraňujú betónové dlaždice, ktoré sa v toku nachádzajú od obce Veľké Leváre až po sútok s Moravou. Aktuálne sa pracuje na revitalizácii 2,2-kilometrového úseku, ktorý má byť po zásahoch bohatší na biodiverzitu. Informuje o tom Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

foto muskarenie.sk

“Spodný úsek Rudavy bol donedávna bariérou v migrácii živočíchov, v napriamenom – vydláždenom toku sa podľa monitoringov nenachádzalo takmer nič,” uviedli ochranári.

Táto meandrujúca rieka v pieskovej dune na Záhorí tečie z Karpát do Moravy a spolu s ňou do Dunaja. Spoluvytvára spolu s inými prítokmi Dunaja tečúcimi z Álp takzvaný alpsko-karpatský riečny koridor. “Ten slúži mnohým významným živočíšnym druhom a ich populáciám. Z nich sa oplatí spomenúť napríklad vzácnu mihuľu ukrajinskú, podustvu severnú alebo užovku fŕkanú. Migračný koridor však funguje len v prípade, že je rieka v dobrom stave a jej tok a brehy dokážu živočíchy naozaj využívať,” podotkli z BROZ-u.

Záhorácke rádio 2024 01

Avizujú, že po obnove tam nájdu ryby viac tíšin, rybáriky potenciálne miesta na hniezdenie a užovky lepšie úkryty. “Nepodarí sa nám obnoviť celý úsek vydláždenej Rudavy z Levár až po sútok, ale aj 2,2 kilometra niečo znamená. Pre živočíchy bude určite menej úmorné zvyšným kratším úsekom z Moravy preplávať,” uviedli z ochranárskeho združenia.

Obnovu spodného úseku rieky Rudava realizujú v spolupráci s Katarínou Holubovou z Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Andrejom Škrinárom zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí riešili revitalizačnú štúdiu a dohliadajú na realizované práce, a so Štátnou ochranou prírody SR – Správou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Povolenia potrebovali od Slovenského vodohospodárskeho podniku. Obnova je realizovaná v rámci projektu Interreg SK-AT – Alpsko-karpatský riečny koridor.


.

INAT Rezanie laserom