V súvislosti s explóziou a následným požiarom výrobnej haly, ku ktorému došlo v pondelok (16.05.2022) v čase krátko po 21:00 začal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.

Foto: Andrej Minárik

Uvedeným konaním bola spôsobená škoda v celkovej výške cca. 1. milión eur.

Presné príčiny ako aj okolnosti za ktorých k tejto udalosti došlo sú v súčasnosti predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota