Mesto Gbely podpísalo zmluvu na inžinierske siete v rámci individuálnej bytovej výstavby v časti Kúcanka.

Celková cena diela bola stanovená vo výške 1.079.829,01 eura s DPH. Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy v centrálnom registri zmlúv.

Mesto vypísalo na túto zákazku verejnú obchodnú súťaž, do ktorej sa prihlásilo päť účastníkov. Zvíťazila akciová spoločnosť ViOn zo Zlatých Moraviec, ktorá ponúkla najnižšiu sumu. V rámci ponuky deklarovala, že podiel subdodávateľov bude 54,59 percenta. Ďalší štyria kandidáti ponúkli cenu minimálne o 156.000 eur vyššiu.

Tulaj december 2023

V rámci prác víťazný uchádzač realizuje výstavbu verejného vodovodu, vodovodných prípojok, verejnej splaškovej komunikácie, kanalizačných prípojok, komunikácie a spevnené plochy. Dĺžka realizácie prác bola stanovená na šesť mesiacov odo dňa prevzatia staveniska a záručná doba na zhotovené dielo je päť rokov.

Podľa zmluvy bude prevádzkovateľom diela po jeho dokončení Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Zástupcovia BVS majú zároveň umožnené počas realizácie stavby vstup na stavbu a jej kontrolu.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024