Spoločnosť Danucem Slovensko, ktorá prevádzkuje cementáreň v Rohožníku, potvrdila, že tu v minulosti došlo k občasnému prekročeniu niektorých emisných limitov. Slovenská inšpekcia životného prostredia dala za to firme pokutu 100 000 eur. Spoločnosť deklaruje, že pre vyriešenie problému prijala viaceré opatrenia.

Pokutu firma akceptovala a pracuje na odstránení problémov, ktoré k prekročeniu emisných limitov viedli. “Je dôležité upozorniť, že sme vykonali viac ako 2000 meraní pre šesť parametrov, pričom prekročenie sa vyskytlo krátkodobo pri jednom percente meraní,” uviedli pre TASR z firmy s tým, že nejde o sústavné znečistenie, ale o ojedinelý jav, ktorý svojou koncentráciou neznamená zdravotné riziko pre obyvateľov.

Zapríčiniť to mohli napríklad technické poruchy, výpadky zdrojov, zmeny v zložení vstupných surovín či meniace sa poveternostné podmienky. “Celkové ročné limity však závod v Rohožníku neprekročil ani v jednom monitorovanom parametri,” konštatuje firma.

Fest Fiesta 2024

Deklaruje, že prijala viaceré nápravné opatrenia, napríklad investovala do zariadení a optimalizácie procesov a technológií na ochranu ovzdušia.

Celkové investície do ekologickejších technológií za posledných päť rokov v Rohožníku vyčíslila na 22,6 milióna eur. Firma tvrdí, že tieto a ďalšie plánované investície jej umožnia vyrovnať sa v špecifických emisných parametroch cementárňam v Rakúsku a Nemecku, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá v rámci Európskej únie.

Spoločnosť Danucem Slovensko, ktorá je súčasťou globálnej skupiny CRH, poukazuje na svoju cementáreň v Turni nad Bodvou, ktorá je podľa firmy v súčasnosti z hľadiska emisií CO2 najzelenšou cementárňou na svete. Verí, že v najbližších rokoch dosiahne rovnaký status aj cementáreň v Rohožníku.

Slovenská inšpekcia životného prostredia v uplynulých dňoch informovala, že cementáreň v Rohožníku dostala pokutu 100.000 eur. Závod podľa inšpekcie nedodržiaval emisné limity pre znečisťujúce látky oxid siričitý, oxidy dusíka či tuhé emisie.


.
Toto je čítané

Meteorológovia očakávajú v utorok večer na Záhorí búrky

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal od utorka (21.5.) od 18:00 do stredy (22.5.)…

BM Salon EV