Projekt mesta Stupava získal spolu s ďalšími piatimi projektami v treťom kole výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rozšírenie kapacít základných škôl rozhodnutie o schválení žiadosti. V krátkom čase tak budú podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre 6 nových projektov. Celkovo tak základné školy získajú podporu takmer 66 miliónov eur.

„Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región mal dlhodobo obmedzené možnosti získať na túto tému externé zdroje. Veľká vďaka preto patrí župnému tímu, ktorý v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dokázal presvedčiť Brusel o význame a potrebe tejto investície. Výbornú prácu odviedli aj samosprávy, ktoré v krátkom čase dokázali pripraviť náročné projekty“, vysvetlil župan Juraj Droba.

Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave je najväčšou základnou školou na Slovensku. Aktuálne má viac ako 1350 žiakov. Avšak ani jej súčasná kapacita nedokáže pokryť potreby rýchlo rastúceho mesta. Stupavský projekt preto zameraný na zvýšenie kapacít základnej školy realizáciou nadstavby jedného podlažia, ktorá prinesie až 10 nových kmeňových tried. Súčasťou projektu je aj úprava a navýšenie kapacity školskej kuchyne, ale aj vonkajšieho areálu školy. Zároveň sa vybuduje a zmodernizuje zázemie pre pedagogický personál. V zmysle konceptu SMART školy obsahuje projekt aj moderné riešenia – škola bude zelená, digitálna, inkluzívna a otvorená.

Nathaniel Knizkaren 2023

„Projekt je už v realizácii. Stupava ho zatiaľ financuje z vlastných prostriedkov, ktoré si už čoskoro bude môcť v rámci eurofondového projektu refundovať a využiť na ďalší rozvoj mesta,“ doplnil primátor Stupavy Peter Novisedlák a dodal: „V budovaní kapacít vzdelávacích zariadení pokračujeme aj ďalšími projektami, aktuálne máme v schvaľovacom procese dve žiadosti na podporu kapacít v materských školách – rozšírenie MŠ Ružová a úplne novú MŠ Zvončeková“. Projekt s celkovým rozpočtom 3 milióny eur by mal byť zrealizovaný už v priebehu tohto roka.

Z výzvy IROP na rozšírenie kapacít základných škôl získalo už v prvých dvoch kolách podporu 20 projektov zameraných na zvyšovanie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji.


.

Lapková patrola