Spolu 51 projektov spomedzi 111 doručených žiadostí podporí Trnavský samosprávny kraj (TTSK) z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Rozdelených bude spolu 900 000 eur, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.

“Aj v roku 2022 podporíme aktivity, ktoré budú prínosom pre TTSK v rôznych tematických oblastiach. Sledujeme obnovu historických pamiatok, rozmach kreatívneho priemyslu, tvorbu zelenej krajiny, vzdelávanie mládeže, fungovanie IT start-upov či rozvoj elektromobility. Medzi zámermi, ktoré najviac ocenila výberová komisia, je napríklad oprava strechy na Dome kultúry v Skalici od architekta Dušana Jurkoviča. Najlepšie hodnoteným projektom sa stala záchrana hradu Korlátka pri Cerovej v okrese Senica,” uviedol Viskupič s tým, že cieľom projektu je urobiť hrad bezpečnejším pre návštevníkov dobudovaním zábradlí, terénnych schodíkov a altánku alebo kosením areálu. S dotáciou 22 000 eur pribudnú aj informačné tabule.

TTSK sumou 32 000 eur podporí pokračovanie rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu synagógy v obci Šaštín-Stráže, v obci Oľdza pri Dunajskej Strede sa s dotáciou 10 000 eur zrekonštruuje kolkáreň. Podporu dostal aj zámer Fóra inštitútu pre výskum menšín, ktoré chce v Dunajskej Strede vybudovať štúdio a nahrávať v ňom sériu podcastov na propagáciu sociálnych inovácií a sociálneho podnikania. V okrese Galanta pribudne s dotáciou 13 000 eur energeticky samostatné športovisko Veslárskeho klubu Šintava.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Podpora v celkovej hodnote 58 000 eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja bude použitá aj na rozšírenie siete elektro nabíjacích staníc na území kraja. V Krakovanoch pri Piešťanoch budú môcť vďaka prostriedkom rozšíriť tamojšie múzeum Za Krakovskú bránu a v Senici sa môžu pustiť do prvej etapy zhodnotenia suterénu kláštora rádu pavlínov. Podpora vo výške 30 000 eur umožní  Trnavskej asociácii sluchovo postihnutých nákup elektrovozidiel s cieľom skvalitnenia tlmočníckych služieb.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve boli mestá a obce, právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území TTSK alebo poskytujú služby jeho obyvateľom. Finančne podporené boli projekty a aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie. Minimálna výška grantu bola stanovená na 10 000 eur.

Podporené projekty na Záhorí

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná dotácia Schválená výška dotácie
Opravme hrady Záchrana hradu Korlátko 2022 30 400 22 000
Synagóga Šaštín-Stráže Galerye Shul Pokračovanie v rekonštrukcii NKP Synagóga Šaštín – Stráže 64 440 32 000
Mesto Senica Mladí v DAVe 22 230 15 000
Mesto Gbely Lokálne biocentrum v meste Gbely 50 057 30 000
Obec Dubovce Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v novej časti obce Dubovce alebo mysli globálne konaj lokálne. 21 053 10 000
Obec Prietrž “Stavajme mosty a nie múry” /rekonštrukcia lávky v strede obce a úprava jej okolia 21 240 15 000
Mesto Skalica Rekonštrukcia strechy Domu kultúry v Skalici 63 931 45 000
Mesto Holíč Revitalizácia priestorov Židovského cintorína v Holíči 43 200 20 000
“Občianske združenie HARADICHA” Stanica Haradicha 38 000 20 000
SEPTIMAVIA Obnova suterénu kláštora Pavlínov I. etapa 53 000 33 000
Obec Častkov Komunitné centrum 20 440 15 000
Obec Radimov Zastrešenie a úprava pódia 35 000 20 000

.
Toto je čítané

Skalická mestská polícia má vlastnú webstránku, chce spropagovať svoju prácu

Mestská polícia v Skalici má vlastnú internetovú stránku. Web má priniesť informácie…

20 rokov