Vo štvrtok (19.5.) sa v historických priestoroch Múzea Senica uskutočnila prezentácia knihy pre deti a mládež s názvom „Čarovné povesti slovenské“, spojená s besedou.

Autorkou publikácie je Renáta Matúšková, ktorá je nielen učiteľkou detí prvého stupňa základnej školy v Skalici, ale je zároveň aj úspešnou spisovateľkou kníh pre deti. Z tvorby určenej pre deti a mládež môžeme uviesť najmä diela Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch (Perfekt, 2015), Slovenskí zbojníci – Povesti a iné zvesti (AlleGro, 2017), Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch (AlleGro, 2018) a Milan Rastislav Štefánik – detstvo (AlleGro, 2019).

Do Senice zavítala autorka predstaviť svoje najnovšie dielo Čarovné povesti slovenské. Knižka obsahuje autorské povesti o hradoch a zámkoch, ale aj o rôznych zrúcaninách a prírodných krásach, ktoré máme na Slovensku. Nechýbajú v nej prekvapenia, drobné čary, láska i kúsok humoru. Všetky povesti sú sprevádzané mapkou a popisom reálií. Graficky pútavou formou oživujú jednotlivé príbehy ilustrácie Juraja Martišku.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

V úvode kultúrneho podujatia sa prihovorila návštevníkom pani Viera Barošková, ktorá sa vynikajúco zhostila úlohy moderátorky čitateľského podvečera. Počas besedy s autorkou sa prítomní mohli dozvedieť podrobnosti o tvorbe autorky, o procese vzniku niektorých autorských povestí či o zamýšľaných plánoch autorky do budúcna.

Po besede pristúpila autorka Renáta Matúšková k slávnostnému aktu uvedenia knihy do života. Krstnými rodičmi sa stali primátor mesta Senica Martin Džačovský, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman a herec, recitátor a pedagóg Jozef Šimonovič, ktorí knihu pokrstili kamienkami zo slovenských hradov a zámkov, a zároveň jej popriali veľa úspechov u detských čitateľov.

Podujatie svojím vystúpením príjemne spestrili úryvky z knižky Čarovné povesti slovenské v podaní recitátora Jozefa Šimonoviča a žiačky Agáty Čmikovej, ktorá sa zároveň postarala aj o inštrumentálne hudobné vystúpenia.

Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Múzeom Senica.

Miroslav Koprla, Záhorské osvetové stredisko Senica


.

Lapková patrola