Fakultná nemocnica AGEL Skalica dočasne neposkytuje ambulantnú starostlivosť v odbore kardiológia.

Zmena v procese poskytovania kardiologickej starostlivosti je v platnosti od 1. júna, dôvodom je rozhodnutie doterajšieho kardiológa venovať sa súkromnej praxi, jeho doterajší pacienti samozrejme môžu lekára navštevovať v jeho novom pôsobisku. Nemocnica intenzívne pracuje na zazmluvnení nového kardiológa. Pacientov, ktorí sú v nemocnici hospitalizovaní sa uvedené obmedzenie žiadnym spôsobom nedotkne.

Doterajší lekár kardiologickej ambulancie MUDr. Daniel Vranec z vlastnej vôle k 31. máju ukončil pôsobenie na pozícii kardiológa v skalickej nemocnici. Jeho ďalšie profesijné pôsobenie sa nemení, kardiologickú ambulantnú starostlivosť poskytuje naďalej v súkromnej ambulancii v Senici.

Z vyššie uvedených personálnych dôvodov nemocnica zatvorila od 1. júna kardiologickú ambulanciu a pokračuje v hľadaní nového kardiológa. Pacienti môžu buď chodiť k doterajšiemu lekárovi avšak do jeho súkromnej ambulancie v Senici, alebo sa môžu obrátiť ohľadom výberu kardiologickej ambulancie na svoju zdravotnú poisťovňu. Prípadná zmena týkajúca sa znovuotvorenia kardiologickej ambulancie bude verejnosti včas oznámená.


.
Toto je čítané

Most ponad Chvojnicu pri Holíči je v zlom technickom stave

Veľká časť mostov po celom Slovensku je v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Výnimkou…

BM Salon EV