Ľudia, ktorým nie je ľahostajné historické dedičstvo na území našej krajiny, môžu opäť podporiť niektorú z deviatich pamiatok, čakajúcich dlhé desaťročia na obnovu.

Obľúbená a užitočná iniciatíva Poklady Slovenska, ktorá pokračuje už svojím 13. ročníkom, otvára ďalšie kolo hlasovania. Jednou z pamiatok, ktorá sa uchádza o grant 30-tisíc eur na svoju obnovu od Nadácie VÚB je aj hlavný vstupný portál do kláštora pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

 

V úvodnej fáze hlasovacej súťaže Poklady Slovenska prihlásili priaznivci a správcovia pamiatok vyše 200 rozličných pamiatok vo svojom okolí, ktoré by si zaslúžili grant na svoju záchranu. Všetky nominované objekty a diela posúdila komisia zložená z odborníkov v oblasti ochrany a reštaurátorstva pamiatok. Tá posúdením ich súčasného stavu, významnosti, historického kontextu ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce odporučila Nadácii VÚB deväť finalistov.

Záhorácke rádio 2024 01

Kláštor pavlínov v Šaštíne spolu s bazilikou Sedembolestnej Panny Márie patria k najvýznamnejším pútnickým miestam Slovenska i Európy. Hlavný vstupný portál z roku 1776 je ukážkou pôsobivej architektúry a svojím sochárskym dotvorením priamo odkazuje na staviteľov národnej svätyne v Šaštíne – rád pavlínov. V strede je znak rádu: kruhový medailón s reliéfom dvoch levov držiacich strom s výjavom Piety, pod ním nápis N 1. Hore v strede je podstavec pre na oblakoch sediacu sochu ženy. Portál je v havarijnom stave, ktorý ohrozuje jeho samotnú fyzickú existenciu a tým aj existenciu  originálnej súčasti národnej svätyne Slovenska.

Prehľad všetkých deviatich pamiatok v hlasovaní
O grantový príspevok na obnovu či reštaurovanie od Nadácie VÚB aktuálne súťažia cez verejné hlasovanie tieto pamiatky:

  • neskorobarokový oltárny obraz Štefana kráľa vo svätyni kostola v Beckove
  • panský zverinec v zámockom parku kaštieľa Andrássyovcov z 18. storočia v Betliari
  • gotická nástenná maľba v kostole Všetkých svätých v obci Henckovce v rožňavskom okrese
  • stredoveký zvon „Veľký Urban“ v kostole sv. Vavrinca v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves
  • unikátna technická pamiatka – jediný zachovaný plávajúci lodný mlyn v Kolárove
  • hlavný vstupný portál do kláštora pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
  • barokové sochy od sochára Stanettiho na organe v kostole sv. Jozefa v Štiavnických Baniach
  • storočná drevenica liptovského maliara Jána Hálu v obci Važec
  • románsky kostolík Michala Archanjela v obci Veľký Klíž v okrese Partizánske

Zahlasovať za vybrané pamiatky, ktoré sú najbližšie regiónu či srdcu ich priaznivcov, je možné do 15. júna cez stránku www.nadaciavub.sk/poklady. Nájsť sa tu dajú aj bližšie informácie o ich histórii a stave. Reštaurovanie diela s najvyšším počtom hlasov verejnosti, ktoré zafinancuje Nadácia VÚB grantom vo výške 30-tisíc eur, bude prebiehať v druhej polovici tohto roka.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024