Aj pacientom Fakultnej nemocnice AGEL Skalica boli pre pandémiu COVID-19 odložené termíny zákrokov, ktoré im mali zlepšiť kvalitu života. Pozastavená operatíva mala zásadný dopad aj na čakacie lehoty na endoprotetické výkony.

Keďže diagnóz, ktoré si vyžadujú operačný zákrok neubúda, práve naopak, čakacie lehoty po dobu pozastavenia ortopedickej operatívy narástli. Situácia sa začala meniť k lepšiemu v apríli po uvoľnení operatívy a teraz už sú operácie naplno rozbehnuté.

Počas pandémie COVID-19 sa ortopedická operatíva úplne stopla. „Len za obdobie od 23. novembra do konca marca tohto roku prišlo o termín operačného výkonu endoprotézy necelá stovka pacientov,“ upresnil situáciu primár Ortopedického oddelenia a námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Daniel Vidovič, MPH, podľa ktorého ďalším desiatkam pacientov boli odložené menšie ortopedické výkony. Po zlepšení epidemiologickej situácie bola operatíva obnovená a znova sú prijímané rezervácie na operačné zákroky. Zdravotníci skalickej nemocnice sú v plnom nasadení a výkon operatívy výrazne zvýšili.

„Od 1. apríla sa operuje na ortopédii s týždenným výkonom 10 endoprotéz, čo predstavuje mesačne cca 40 endoprotetických výkonov. Pri našich aktuálnych personálnych kapacitách je to maximálny výkon,“ doplnil námestník. Aktuálne sú čakacie doby na endopretetické výkony v skalickej nemocnici sedem až osem mesiacov.

Výrazne lepšia bola situácia na gynekológii. „Počas pandémie sme operatívu obmedzovali minimálne, drobné zákroky sme realizovali prakticky bez obmedzení a veľkú operatívnu sme mali čiastočne obmedzenú. V súčasnej dobe v podstate operujeme  v plnom rozsahu a bez dlhých čakacích lehôt,“ priblížil situáciu v gynekologickej operatíve primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Peter Budinský.

V prípade, že pacient, ktorý má podstúpiť operáciu,  trpí  respiračným ochorením, nemôže absolvovať zákrok a pacient s podozrením na ochorenie môže byť pri príjme do nemocnice otestovaný.


.

BM: Ustekana sobota