V utorok (21.6.)  popoludní sa v dome kultúry uskutočnilo stretnutie s občanmi za účelom prerokovania a vysvetlenia navrhovaných zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta (ÚP) Senica v lokalite nad ZŠ Komenského, v rámci ktorých je prepracovávaný pôvodný zámer v ÚP mesta Senica z roku 2005.

Na stretnutie s občanmi dotknutej lokality boli prizvané architektky (Ing. arch. Miroslava Válková a Ing. arch. Monika Dudášová), ktoré ako odborne spôsobilé osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií sú spracovateľkami zmien a doplnkov č. 9 k ÚP mesta.

Mestu Senica bola 15. júna doručená aj petícia občanov, ktorá sa dotýka práve spomínanej lokality nad ZŠ Komenského, z ktorej jednotlivé body sa preberali a rozmieňali na drobné aj počas utorkového stretnutia s občanmi.

Macek Knihy.Zahori

V spomínanej lokalite ÚP už z roku 1994 navrhuje výstavbu. Aktuálne platné zmeny a doplnky č. 7 k ÚP mesta Senica dovoľujú výstavbu aj niekoľkoposchodových bytových domov, poprípade areálových obchodov. Navrhované zmeny a doplnky č. 9 k ÚP mesta Senica menia funkciu tejto lokality na rodinné bývanie. Ďalšou zmenou je napríklad zrušenie navrhovanej cesty okolo ZŠ Komenského a jej nahradenie cyklochodníkom. V lokalite sa tiež nachádza čerešňová aleja, na ktorej mieste je v ÚP od roku 1994 zakreslené navrhnutie cesty, ale v navrhovaných zmenách mesto Senica posúva cestu južnejšie od nej, aby čerešňová aleja prežila.

„Vzhľadom na množiace sa otázky a nepresné informácie sme sa rozhodli zvolať občanov dotknutej oblasti pri ZŠ Komenského, aby naše externé odborné garantky, ktoré sa dlho venujú príprave územných plánov, vysvetlili výhody navrhovaných zmien územného plánu mesta Senica. Práve vďaka nim sa našim občanom žijúcim v tejto časti mesta z dlhodobého hľadiska zníži dopravná zaťaženosť pred ich rodinnými domami a zároveň by navrhovaná forma územného plánu dokázala územiu zabezpečiť väčšiu ochranu pred prívalovými dažďami,“ komentoval navrhované zmeny a doplnky územného plánu daného územia primátor Senice Martin Džačovský.

Kompletné navrhované aktuálne zmeny a doplnky k územnému plánu mesta boli zverejnené na pripomienkovanie od 17. mája o 17. júna 2022. Mesto Senica eviduje osem pripomienok od súkromných alebo právnických osôb a dve pripomienky senickej samosprávy. Aktuálne návrhy zmien a doplnkov k ÚP mesta budú v budúcnosti predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. Informuje mesto na svojom webe.


.
Toto je čítané

Polícia hľadá 36-ročného Milana z Holíča

Policajti pátrajú po nezvestnom, 36 ročnom Milanovi Verešovi z mesta Holíč. Mladý…

BM: Ustekana sobota