Martin Štepán, líder občianskeho združenia Spoločne pre Skalicu, ohlásil zámer kandidovať na post primátora mesta Skalica. Kandidát je rodený Skaličan a hrdo sa hlási ku svojim koreňom. Chce prinavrátiť Skalici jej lesk a slávu.

V mladosti sa v Skalici a v zahraničí profesionálne venoval hokeju. Šport naďalej zostáva jeho láskou. Jedným z jeho cieľov pomoci športu je výstavba multifunkčného športového komplexu a vytvorenie jednotnej koncepcie športu v meste.

V súčasnosti pracuje ako projektový manažér vo finančnom sektore. Predstavil svoju víziu mesta. Je presvedčený, že Skalica potrebuje prebrať z letargie. Vo svojej práci sa chce venovať hlavne zlepšovaniu života Skaličanov na komplexnej úrovni od detí, mladých ľudí, rodín až po seniorov. Chcel by posunúť mesto do 21. storočia. Pre trvalo udržateľnú budúcnosť by chcel vytvoriť strategický trojuholník, ktorého rámec by tvorili zamestnávatelia, vzdelávacia štruktúra mesta a vedenie mesta. Jeho cieľom je zlepšenie vzájomnej komunikácie a otvorenosť radnice pre občanov.

Tulaj december 2023

Za kľúčové oblasti, ktorým sa chce venovať, považuje ekonomiku mesta, dekarbonizáciu a zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie, rozvoj kultúry, športu, turizmu a vinohradníctva. V poslednej menovanej oblasti chce priviesť pitnú vodu z mestského vodovodu do vinohradov tak, aby vinohradníkom umožnil poskytovať turistom služby vo vysokom štandarde.

Vo vzdelávacej štruktúre vidí medzeru a chcel by iniciovať zavedenie bilingválnej formy vzdelávania. V jeho cieľoch sa okrem iného nachádza výstavba cyklotrás a kultúrno-spoločenského strediska, revitalizácia parkov a výsadba zelene.

Doteraz oficiálne avizoval kandidatúru na post primátora Skalice súčasný poslanec mestského zastupiteľstva Vladislav Horňák, ktorý do volieb ide ako nezávislý.

Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.


.

INAT Rezanie laserom