Jedným z 25 bodov programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici, ktoré sa uskutoční vo štvrtok (23. 6.) o 15.00 h, je materiál o určení počtu poslancov a volebných obvodov do orgánov samospráv obcí a miest pre tohtoročné voľby. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto archív Senica.sk

Predkladaný materiál počíta s piatimi volebnými obvodmi, čo je o tri menej ako súčasný stav. Návrh mení smerom nadol aj počet poslancov, ktorí budú zasadať v mestskom zastupiteľstve v budúcom volebnom období. “Zo súčasných 25 má klesnúť na 19, pretože počet obyvateľov mesta sa dostal pod hranicu 20 000. K 2. júnu malo mesto 19 978 obyvateľov a zákon o obecnom zriadení určuje počet poslancov obce s počtom obyvateľov do 20 000 v rozpätí od 13 do 19,” uviedla Moravcová.

Záhorácke rádio 2024 01

“Iniciovali sme stretnutie s poslancami. Témou bola otázka počtu volebných obvodov, pri ktorej sa poslanci vo väčšine zhodli na zlúčení niektorých obvodov. Pri počte poslancov sa väčšina súčasných poslancov zhodla na čísle 19. Na základe týchto záverov bol sformulovaný návrh materiálu do zastupiteľstva,” informoval primátor Martin Džačovský.

V programe zasadnutia MsZ sú zaradené aj výročné správy za uplynulý rok obchodných spoločností mesta alebo spoločností, kde má mesto majetkový podiel.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024