Pred Veľkou nocou členky Jednoty dôchodcov v Kútoch spolu s deťmi MŠ oživili tradíciu a v spoločnom sprievode sa rozlúčili so zimou tak, že v pondelok (11.4.) po Smrtnej nedeli urobili “Morenu”, zapálili ju a hodili na “Drahách” do vody, kde v plameňoch odplávala.


V sprievode babičiek deti predniesli básničky a privítali jar a prírodu do nového života.

Eva Vítková


.

BM: Ustekana sobota