Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 40 poslancov. Rozhodlo o tom zastupiteľstvo na svojom stredajšom zasadnutí.

foto TTSK

Volebných obvodov na októbrové voľby rovnako zostáva sedem, pričom kopírujú jednotlivé okresy TTSK. Aktuálny počet poslancov vychádza z počtu obyvateľov TTSK, ktorých bolo k 31. decembru 2021 podľa údajov Štatistického úradu SR 565 296. Na nasledujúce volebné obdobie to je v prepočte na jedného poslanca 14 132 obyvateľov. Pre volebný obvod Dunajská Streda je určených osem poslancov, pre volebný Galanta sedem poslancov, pre obvod Hlohovec traja, Piešťany a Senica po päť, pre Skalicu traja a pre volebný obvod Trnava deväť poslancov.

Pre voľby predsedu tvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.


.

INAT Rezanie laserom