Cyklodoprava na Záhorí sa začína posúvať vpred. Novým pripravovaným projektom je cyklotrasa Senica – Šaštín Stráže s dlhodobým plánom prepojenia Moravskou cyklotrasou.

Dôraz na mobilitu a rozvoj cyklodopravy je súčasťou Plánu obnovy a prináša možnosť financovať projekty prostredníctvom eurofondov.

Možnosti sa chopilo občianske zdrženie MAS Záhorie a pripravuje novú cyklotrasu, ktorá pôjde popri rieke Myjava.

“Pracujeme na cyklotrase Senica, letisko – Šaštín, bazilika vrátane odbočky do obce Dojč, cca. 16 km.  Máme spracovanú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a sme v územnom konaní,” informuje Záhorí.sk Michal Vacula z MAS Záhorie.

Súčasťou cyklotrasy budú aj dve lávky ponad rieku Myjava a odpočívadlo umiestnené v blízkosti šaštínskej Baziliky.

Záhorácke rádio 2024 01

Dlhodobým plánom MAS Záhorie je vybudovať cyklotrasu popri rieke Myjava až po rieku Morava. Tu sa napojí na Moravskú cyklomagistrálu, ktorou sa dostane cyklista na Baťov kanál alebo Devín.

Trnavský samosprávny kraj plánuje v najbližšom období výstavbu 6,1 km dlhého úseku Moravskej cyklomagistrály medzi Baťovým kanálom v Skalici a Malou vodnou elektrárňou v Holíči.

Pripravuje tiež výstavbu dvoch úsekov medzi Brodským a slovensko-rakúskou hranicou v celkovej dĺžke 8,1 kilometra. Na tri projekty získala župa prostriedky z eurofondov v sume vyše dvoch miliónov eur. Cieľom kraja je prispieť k vybudovaniu Moravskej cyklomagistrály, ktorá bude mať celkovo takmer 50 kilometrov, a rozvoju cezhraničného turizmu.

MAS Záhorie predstavuje občianske združenie zložené zo subjektov verejného, súkromného a občianskeho sektora sídliacich alebo pôsobiacich na území Záhoria, ktorého cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného rastu mikroregiónu a podpora zvýšenia kvality života obyvateľov žijúcich na území regiónu MAS Záhorie.

V súčasnosti má MAS Záhorie 41 členov, z toho verejný sektor je zastúpený 18 obcami a 2 mestami a subjektov zastupujúcich podnikateľský a občiansky sektor je 21.

vs, TASR


.

Labková patrola