Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) upravuje systém fakturácie. “Zvyšujú sa pásma ročnej spotreby vody, podľa ktorých je nastavené doručovanie mesačných zálohových faktúr klasickou poštou,” vysvetlil hovorca BVS Peter Podstupka.

Ak doteraz niekto spotreboval za rok napríklad 100 kubických metrov vody, z BVS dostával papierovú faktúru mesačne. “Po zmene systému fakturácie bude dostávať papierovú faktúru už iba štvrťročne. Podobnou zmenou prechádzajú všetky úrovne fakturácie, vďaka čomu sa podarí ročne ušetriť tisícky ton papiera a znížiť ekologické dosahy dopravy,” priblížil hovorca vodárov.

Tulaj december 2023

Dodal, že súčasnú periodicitu fakturácie je možné ponechať len v elektronickej podobe. Aktivovať ju môžu do konca júla. Zmena systému fakturácie nemá žiadny dosah na cenu vodného a stočného.

Na nový systém papierovej fakturácie prechádza BVS postupne. Zákazníci dokončia svoje ročné zúčtovacie obdobie tak, ako boli zvyknutí. “Po doručení najbližšej vyúčtovacej faktúry im však už bude automaticky aktivované doručovanie faktúr podľa upraveného harmonogramu,” dodal Podstupka.


.

Lapková patrola