Primátor mesta Šaštín-Stráže Jaroslav Suchánek nezaradil do programu najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa uskutoční 29. júna, bod na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, a to napriek žiadosti desiatich z 11 poslancov MsZ. Vysvetlil to tým, že nechce porušiť zákon.

Jaroslav Suchánek, primátor mesta Šaštín-Sztáže Foto: Facebook

Neplánujem zo svojej iniciatívy zaradiť bod voľby hlavného kontrolóra, keďže po skúsenostiach s nezákonnosťou predchádzajúceho odvolávania hlavného kontrolóra nechcem zo svojej vôle vytvoriť ďalší priestor na pochybnosti a zákonnosť voľby nového hlavného kontrolóra, ak by bol zvolený za súčasnej legislatívnej situácie,” uviedol Suchánek.

Ako zdôraznil, je to vzhľadom na súčasnú legislatívnu situáciu. “Ako primátor mesta som nikdy neporušoval zákon a neplánujem to robiť ani teraz. Úrad vlády SR svojím stanoviskom zo dňa 30. mája potvrdil že mimoriadna situácia pre územie SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia stále trvá, keďže nebola odvolaná,” doplnil primátor.

“Desať z 11 poslancov podalo žiadosť, aby primátor zaradil na júnové zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra. Primátor sa odvoláva na mimoriadnu situáciu a nechce na základe tohto stavu vyhlásiť voľbu. Tento postup je podľa mňa netransparentný lebo mimoriadna situácia bola vyhlásená úplne na iný účel. Za posledný polrok boli vyhlásené voľby v iných mestách, napríklad v Košiciach, Trenčíne, Banskej Bystrici a najbližšie k nám v Holíči,” informovala poslankyňa MsZ Renáta Medňanská.

Zákon o obecnom zriadení ukladá pravidlá voľby hlavného kontrolóra. “Zákonné lehoty týkajúce sa vyhlásenia volieb hlavného kontrolóra aktuálne neplynú, čo znamená, že obec ich nemusí dodržiavať tak, ako by to bolo za štandardných podmienok. Na druhej strane, tento stav však v žiadnom prípade neznamená, že si obec nemôže zvoliť svojho hlavného kontrolóra v rámci vyššie uvedených lehôt, respektíve že by sa voľba hlavného kontrolóra nemohla uskutočniť vôbec,” uviedol pre TASR Juraj Gazda z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners.


.

Labková patrola