Trnavský samosprávny kraj sa počas uplynulých piatich rokov sústredil aj na nadobúdanie nehnuteľného majetku pod cestami II. a III. triedy a areálmi jeho organizácií. Získanie pozemkov a stavieb mu umožní, ako uviedol predseda kraja Jozef Viskupič, realizovať investičné rozvojové zámery spolufinancované z európskych zdrojov.

Jozef Viskupič, foto TTSK

Informáciu o problematike majetkovoprávneho vysporiadania zobrali krajskí poslanci na vedomie na svojom júnovom zasadnutí. “Po vzniku samosprávnych krajov sme od štátu zdedili veľké množstvo nevysporiadaných pozemkov pod cestami a areálmi organizácií. K odstraňovaniu tohto dlhu sme pristúpili veľmi aktívne a systematicky, vďaka tomu TTSK nadobudol pozemky pod cestami vo všetkých siedmich okresoch vo výmere 145 hektárov. To zodpovedá napríklad 151 kilometrom cesty II. triedy od Holíča až po Medveďov alebo 400 futbalovým ihriskám,” povedal Viskupič.

Delimitácia od Slovenského pozemkového fondu (SPF) zasahovala 96 katastrálnych území. Kraj získal 230 parciel v účtovnej hodnote 350.000 eur. Formou zámeny kraj navyše usporiadal pozemky v obciach Janíky, Jaslovské Bohunice a Šajdíkove Humence.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Viskupič dodal, že delimitáciou, kúpou alebo zámenou TTSK získal ďalších viac ako 100.000 metrov štvorcových pozemkov v areáloch ôsmich organizácií. “Minimalizujeme tak náklady na nájom a budeme môcť investovať do svojho majetku. To je aj základným predpokladom na uchádzanie sa o externé zdroje financovania, napríklad z európskych zdrojov,” konštatoval.

V rámci júnového zasadnutia zastupiteľstvo schválilo aj zverenie pozemku, ktorý bol delimitovaný, do správy Strednej priemyselnej školy v Trnave. TTSK tak zavŕšil proces získania pozemkov v areáli školy, ktorého súčasťou bola zámena s mestom. Vznikol tak priestor na modernizáciu športoviska. Podobne postupoval v spolupráci s mestami Dunajská Streda, Hlohovec alebo Sereď.

Prístup kraja k evidencii a využívaniu majetku označil v roku 2021 Najvyšší kontrolný úrad ako príklad dobrej praxe. TTSK navyše v spolupráci s Nadáciou Cvernovka vydal publikáciu Nepredať! Zveľadiť!, ktorá je manuálom pre samosprávy a občianskych aktivistov pri konverzii nevyužívaného nehnuteľného majetku na nové verejné funkcie.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024