Na území bývalej stupavskej skládky a v jej okolí nehrozí environmentálne riziko. Na sociálnej sieti o tom informuje mesto Stupava na základe výsledkov analýzy znečistenia územia skládky.

ilustračné foto

“Počas vykonaného prieskumu bolo urobených osem prieskumných vrtov a dva hydrogeologické vrty, vyhodnotených bolo spolu 25 vzoriek. Nepreukázalo sa znečistenie pôdy, podzemných vôd či povrchovej vody,” uviedla samospráva. Zistené mali byť lokálne znečisťujúce látky z povrchového priesaku do monitorovacích vrtov, priesaky boli sanované. “V skúmanom území tak nebolo preukázané riziko šírenia sa znečisťujúcich látok do podzemnej vody a podzemnou vodou, rovnako tak nehrozí ani kontaminácia povrchovej vody v Stupavskom potoku,” zdôraznila samospráva.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Zistenia mesto doručí Slovenskej inšpekcii životného prostredia s cieľom vytvoriť komplexný obraz o stave skládky pred a po rekultivácii a tiež v súvislosti s následnou starostlivosťou a monitoringom.

Skládka ukončila prevádzku v roku 2009, mesto v súčasnosti pripravuje jej rekultiváciu a definitívne uzatvorenie.


.

Lapková patrola