Analýza nepreukázala znečistenie vody ani pôdy na území bývalej stupavskej skládky

Na území bývalej stupavskej skládky a v jej okolí nehrozí environmentálne riziko.…

Lapková patrola