V priebehu letných mesiacov začne realizácia projektu “Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie”.

ilustračné foto 123rf.com

Projekt je realizovaný Združením obcí CykloEko, ktoré založili mestá Holíč, Skalica a obce Kátov a Vrádište. Predmetom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Skalice do Holíča, ktorá bude spájať najväčších zamestnávateľov oboch miest.

Má ísť o hlavné cykloturistické spojenie oboch miest, na ktoré sa napoja aj obce Kátov a Vrádište.

Projekt je rozdelený na viacero etáp. V rámci tejto etapy bude v meste Skalica vybudovaný úsek z parkoviska spoločnosti Schaeffler po železničné priecestie pri Skalických rybníkoch.

Tulaj december 2023

Projekt prispeje k výraznému skvalitneniu infraštruktúry, nadväzuje na už jestvujúcu sieť cyklotrás vybudovaných pri Baťove kanáli a na Záhorí pre cykloturistiku vrátane propagácie prírodného a kultúrneho bohatstva prihraničného regiónu. Skvalitnením infraštruktúry, propagáciou prírodných a kultúrnych zaujímavostí sa zvýši počet návštevníkov, predĺži sa doba ich pobytu. Pre cykloturistov budú v prihraničnej oblasti vybudované úseky moderných cyklotrás.

Dĺžka budovanej cyklotrasy bude viac ako 3,2 kilometra. Jej súčasťou bude aj lávka cez rieku Chvojnica a uzamykateľný prístrešok na bicykle.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024