Riaditeľstvo ZŠ Sekule Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priatok 15.4. 2011.

Otvorenie:  9,°° hod.  ŠK
Slávnostné príhovory
Kultúrny program

V rámci DOD sa môžete zúčastniť ľubovoľnej vyučovacej hodiny v ročníkoch 1. – 9. v čase od 9,00 – 13,30 hod. a zoznámiť sa tak s prácou pedagógov i žiakov v priestoroch špeciálnych učební – interaktívnych, video-učebni, jazykovej, infoveku, počítačových – i v klasických triedach.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024