Regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v 27. týždni v odberoch vzoriek z vodných plôch na Záhorí.

Jazero Oširíd Sekule Ilustračné foto: Jakub Matejovič, Záhorí.sk

Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie je v nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

 • Štrkovisko Sekule
 • RO Gazarka Šaštín Stráže
 • Štrkovisko Gbely Adamov
 • Kunovská priehrada

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba na lokalitách Plavecký Štvrtok a Malé Leváre; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Bazény umelých kúpalísk na Záhorí:

 • Letné kúpalisko Malackyvyhovuje
 • Mestské kúpalisko Senicavyhovuje
 • Kúpalisko RO Zlatnícka dolina Skalica – termín odberu 29.6.2022 (porucha dávkovača chlóru)

V 28. týždni sú plánované odbery na vodných plochách Malé Leváre a Plavecký Štvrtok. V júli budú odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných plôch na Záhorí: Štrkovisko Sekule a RO Gazarka Šaštín Stráže.

Na prírodných kúpaliskách dodržujte nasledovné zásady:

 • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody, do vody, ktorá na vás pôsobí odpudivo, do zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami, do vodných plôch, v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo zvieratá.
 • Do vody vstupujte postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
 • Rešpektujte značenia o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy.
 • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo.

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024