Problém s kapacitou v materských školách (MŠ) majú aj niektoré okresné mestá v Bratislavskom samosprávnom kraji, ide napríklad o Pezinok. Z kapacitných dôvodov tu kladne nevybavili 120 žiadostí, pre TASR to potvrdila referentka komunikácie z mestského úradu Pezinok Daniela Malíková.

Do siedmich materských škôl v meste Pezinok na školský rok 2022/2023 prišlo 337 žiadostí na zápis. “Napriek vysokému počtu prihlásených detí, blížiacej sa prístavbe a kompletnej rekonštrukcii elokovaného pracoviska na Cajlanskej ulici, kde tento rok zápis do materskej školy neprebehol (výnimkou boli deti, ktoré v školskom roku 2022/2023 budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie), sa nám podarilo umiestniť v týchto materských školách 217 detí, ktoré vekom spĺňajú zákonnú podmienku zápisu do materskej školy,” uviedla Malíková. Z kapacitných dôvodov 120 žiadostí nemohlo byť kladne vybavených. “Práve prístavbou a rekonštrukciou materskej školy na Cajlanskej ulici by v budúcom roku, kde by sa zvýšila kapacita materskej školy zo 62 na 132 detí, mohlo byť uspokojené väčšie množstvo žiadostí a počet neprijatých detí tým klesne,” dodala.

Mesto Senec je zriaďovateľom šiestich materských škôl, počet všetkých prihlásených detí do materských škôl od septembra je 436. “Z toho 326 detí spĺňalo podmienky prijatia, z nich bolo prijatých 287. Od septembra mesto Senec nedokáže prijať 39 detí, ktoré spĺňajú podmienky,” spresnila pre TASR hovorkyňa mesta Martina Ostatníková s tým, že ide väčšinou o trojročné deti, ktoré z kapacitných dôvodov nedokáže mesto umiestniť do materských škôl. Desať detí s trvalým pobytom v Senci si bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorá nie je ich spádová, teda nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.

Hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová pre TASR uviedla, že vďaka masívnym investíciám do modernizácie a rozširovania miest materskej školy v posledných rokoch sú Malacky jednou z mála samospráv na Slovensku, ktorá nemá problém s kapacitou. “Na školský rok 2022/2023 prijímame deti, ktoré dosiahnu tri roky až v decembri 2022, teda v septembri, v čase nástupu do materských škôl, budú mať 2 roky a osem mesiacov,” dodala.

V Bratislave je situácia v súvislosti s prijatím detí do škôlok v jednotlivých mestských častiach rôzna. V niektorých častiach dokázali prijať na nasledujúci školský rok takmer všetky deti, najmä tie, ktoré majú v nich trvalý pobyt. Naopak, napríklad v Ružinove či Rači chýbajú kapacity a miesto nedostali najmä trojročné deti.


.

Lapková patrola