Základná škola Sekule pravidelne organizuje Deň otvorených dverí. Široká verejnosť a pozvaní hostia sa mohli v piatok (15.4.) zúčastniť ľubovoľnej vyučovacej hodiny vo všetkých ročníkoch. Rodičia si tak mohli prezrieť nielen vybavenie a prostredie školy, ale svoje deti priamo vo vyučovacom procese.

Deň otvorených dverí svojím príhovorom otvoril riaditeľ školy Miloslav Markuška. Základná škola Sekule je spoločnou školou aj pre deti z Moravského Svätého Jána a po príhovore starostky Sekúl Pavly Maxianovej sa zúčastnením prihovoril aj starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich, ktorý svoj krátky príhovor zakončil slovami, “aby to, že škola je spoločná pre obidve obce bola jej výhodou”. O spestrenie úvodných slov sa postarali žiaci školy, ktorí pripravili krátky kultúrny program.

Hostí po škole sprevádzali riaditeľ školy a zástupkyňa pani Eva Trajlínková. Prehliadka začala v interaktívnej učebni pri vyučovaní prírodovedy v tretej triede a následne pri výučbe dejepisu a nemčiny na druhom stupni. Riaditelia a zástupcovia iných škôl smerovali svoje otázky najmä na používanie interaktívnej tabule. Svoju chválu smerovali na vybavenie školy, jej priestory a prístup vedenia. Prevažnú väčšinu vnútorného vybavenia sa podarilo vedeniu školy prefinancovať z rozpočtu školy a sponzorských príspevkov.

Všetci návštevníci Dňa otvorených dverí sa mohli presvedčiť o tom, že škola v Sekuliach predbehne svojím prístupom a vybavením iné školy nielen v regióne.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024