K novej diaľničnej križovatke D2-Studienka bo takmer po roku právloplatne ukončený proces zisťovacieho konania.

Ministerstvo životného prostredia SR odmietlo aj podaný rozklad a rozhodnutie k novo navrhovanej diaľničnej križovatke je tak právoplatné. Informuje primátor Malaciek Juraj Říha.

Znamená to, že diaľničná križovatka nemusí ísť do ďalšieho procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a môže sa rovno pristúpiť k výberu projektanta na prípravu projektovej dokumentácie.

Nathaniel Knizkaren 2023

Tento náš strategický projekt (vy)riešenia tranzitnej dopravy dostal zelenú a Bratislavský samosprávny kraj môže bez obáv vybrať projektanta na cestnú spojnicu medzi tzv. Levárskou cestou I/2 a Studienskou cestou II/590. Juraj Droba, ďakujeme, že tomuto projektu veríš a ho plne podporuješ,” informuje primátor Říha.

Národná diaľničná spoločnosť určila predbežný termín výstavby D2-Rohožník na roky 2026-27 a D2-Studienka na roky 2028-2030.

“Ako novozvolený primátor som so svojím zástupcom Milanom Ondrovičom v roku 2015 priniesol na stôl úplnú zmenu riešenia dovtedajšieho – toľko len diskutovaného – obchvatu Malaciek. Tvrdo ideme po ňom, výsledkom čoho je aj toto síce nenápadné, ale dôležité ďalšie rozhodnutie ministerstva k diaľničnej križovatke D2-Studienka, dodíva Říha.


.

Lapková patrola