Trnavský samosprávny kraj spustil verejné obstarávanie k výstavbe dvoch úsekov Moravskej cyklomagistrály v celkovej dĺžke 10,9 kilometra. Ide o trasu od ochrannej hrádze rieky Morava v rakúsko-slovenskom pohraničí po križovanie cez rieku Myjava, na ktorý nadviaže úsek po obec Brodské.

Na realizáciu oboch úsekov získal kraj nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

„V ostatnom období sme výrazne pohli s prípravou výstavby troch úsekov Moravskej cyklomagistrály, ktorá má na našom území 50 kilometrov. Máme ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa 6,2-kilometra dlhého úseku medzi Baťovým kanálom a Holíčom. Tento proces sme aktuálne odštartovali v prípade dvoch úsekov v celkovej dĺžke 10,9 kilometra medzi Brodským a slovensko-rakúskou hranicou pri Moravskom Svätom Jáne. Počítame, že s výstavbou týchto úsekov začneme ešte v tomto roku,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že pôjde o zavŕšenie náročnej projektovej prípravy.

Verejné obstarávanie sa týka stavebných prác na úpravu koruny hrádze pozdĺž rieky Morava v predpokladanej hodnote takmer 2,1 milióna eur. Trasa označená aj ako Eurovelo 13 povedie od ochrannej hrádze pri ceste medzi Moravským Svätým Jánom a rakúskym mestečkom Hohenau a končiť bude pri ceste II. triedy pri Brodskom na hranici s Českou republikou.

Záhorácke rádio 2024 01

Projekt Clean Mobility je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Križovanie cez rieku Myjava

Dlhodobou snahou kraja je zatraktívniť kultúrne a prírodné dedičstvo na Záhorí, ale aj vytvoriť podmienky pre bezpečné a komfortné dochádzanie za prácou na bicykli predovšetkým v slovensko-rakúskom a slovensko-českom pohraničí.

V roku 2019 župa zrealizovala výstavbu Lávky pre peších a cyklistov, ktorá prepája archeoparky v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach.


.

INAT Rezanie laserom