Najväčšia firma na Slovensku, spoločnosť Volkswagen Slovakia, zastaví od pondelka 25. júla kompletne výrobu vozidiel a komponentov.

Pôjde o pravidelnú plánovanú odstávku, počas ktorej budú tisícky zamestnancov čerpať letnú celozávodnú dovolenku. Do práce sa opätovne začnú vracať od pondelka 8. augusta.

→   Plánovaná letná celozávodná dovolenka
→   Čas na prípravu nábehu nových modelov a pravidelnú údržbu

Bratislavský výrobný závod Volkswagen Slovakia stojí pred novým projektom. Začiatok produkcie modelov Volkswagen Passat a ŠKODA SUPERB je naplánovaný na budúci rok a prinesie so sebou niekoľko stoviek nových pracovných miest.

Príprava na nábeh týchto modelov zároveň predstavuje úlohy nad rámec bežnej pravidelnej údržby, ktoré významne ovplyvnia aj dianie v bratislavskom závode počas celozávodnej odstávky.

LFS 2024

Počas najbližších týždňov budú prebiehať rozsiahle práce predovšetkým v montážnej hale, v ktorej bude už v budúcom roku do existujúcej linky VW/ŠKODA integrovaná výroba nových modelov. Pre odborné tímy z oddelenia plánovania, ktoré zostávajú v tomto období v plnom nasadení, to znamená desiatky komplexných úloh.

V montážnej hale je naplánovaná inštalácia a úprava manipulačnej techniky a automatizačných zariadení, montáž nových zariadení a kamerových priemyselných systémov a ďalšie rozsiahle prestavby naprieč celou montážou s presahom aj do výroby podvozkov. Zároveň paralelne prebiehajú práce na vybudovaní novej karosárne pre nové modely, v ktorej už v tomto čase stavajú výrobnú linku a inštalujú technológie a výrobné zariadenia. Počas plánovanej odstávky sa práce ešte zintenzívnia. Významnými zmenami v súvislosti s integráciou nových modelov do výroby bratislavského závodu prechádza aj lakovňa. V rámci rozširovania závodu v nadväznosti na nové projekty sa súčasne pokračuje na rozširovaní priestorov lisovne.

Popri všetkých uvedených technologických úlohách v súvislosti s novým projektom je vyhradený čas aj na pravidelnú údržbu výrobných zariadení a práce v rámci infraštruktúry závodu. Naplánovaná je sanácia 150 metrov vysokého komína, druhej najvyššej inžinierskej stavby v Bratislave po televíznej veži Kamzík. Ale na rad sa dostanú aj opravy a sanácie podláh, sanitárnej techniky, hygienických zariadení, osvetlenia, vodovodných rozvodov úžitkovej a pitnej vody a ďalšie neodkladné práce, ktoré nie je možné vykonávať počas plnej prevádzky. Aj v čase celozávodnej odstávky tak bude mať v závode plné ruky práce niekoľko stoviek zamestnancov a pracovníkov dodávateľských firiem. Spolu s nimi sa o prevádzku závodu budú starať zamestnanci zodpovední za bezpečnosť závodu a zásobovanie energiami.

Vzhľadom na neodkladné pracovné povinnosti zostávajú spravidla v nasadení aj pracovníci z finančného a mzdového oddelenia.

Dvojtýždňová odstávka je naplánovaná v rovnakom termíne aj v martinskom závode na výrobu komponentov. Pracovať zostanú len zamestnanci zodpovední za nové projekty, údržbu a nevyhnutný chod závodu podobne ako v Bratislave.


.
Toto je čítané

Vodovodné potrubia sú za hranicou životnosti

Počas leta sa zvyšuje spotreba vody v záhradách ale aj na verejných…

HAŠŠO 6/2024